Thau Barcelona

T. 93 203 01 54 / thaubcn@fundaciocic.org

Batxillerat

Batxillerat

Batxillerat

Batxillerat

Batxillerat

CIC Batxillerat és l’escola de la Fundació CIC que ofereix als alumnes de l’Escola Thau una continuació natural del recorregut acadèmic cap a la universitat.
A l’escola CIC Batxillerat proposem una formació integral de l’alumne, que combina la qualitat acadèmica amb el desenvolupament de les capacitats individuals i socials, en un entorn d’autonomia i autoexigència. Creem un clima de confiança, afecte i entusiasme per permetre el desenvolupament de ciutadans amb un alt nivell de responsabilitat, iniciativa, curiositat intel·lectual i sensibilitat social.

Batxillerat

CIC Batxillerat és l’escola de la Fundació CIC que ofereix als alumnes de l’Escola Thau una continuació natural del recorregut acadèmic cap a la universitat.

A l’escola CIC Batxillerat proposem una formació integral de l’alumne, que combina la qualitat acadèmica amb el desenvolupament de les capacitats individuals i socials, en un entorn d’autonomia i autoexigència. Creem un clima de confiança, afecte i entusiasme per permetre el desenvolupament de ciutadans amb un alt nivell de responsabilitat, iniciativa, curiositat intel·lectual i sensibilitat social.

Batxillerat

CIC Batxillerat és l’escola de la Fundació CIC que ofereix als alumnes de l’Escola Thau una continuació natural del recorregut acadèmic cap a la universitat.

A l’escola CIC Batxillerat proposem una formació integral de l’alumne, que combina la qualitat acadèmica amb el desenvolupament de les capacitats individuals i socials, en un entorn d’autonomia i autoexigència. Creem un clima de confiança, afecte i entusiasme per permetre el desenvolupament de ciutadans amb un alt nivell de responsabilitat, iniciativa, curiositat intel·lectual i sensibilitat social.

Així aprenem

Així aprenem

Etapes