Thau Barcelona

T. 93 203 01 54 / thaubcn@fundaciocic.org

Extraescolars Esportives

Extraescolars Esportives

Extraescolars
Esportives

Extraescolars Esportives

Extraescolars Esportives

Esports en equip, disciplines individuals. Nivells des d’iniciació i introducció poliesportiva. Quin és el teu esport? Aquí trobaràs opcions per a tothom.

Consulta el catàleg aquí

Extraescolars Esportives

Esports en equip, disciplines individuals. Nivells des d’iniciació i introducció poliesportiva. Quin és el teu esport? Aquí trobaràs opcions per a tothom.

Consulta el catàleg aquí

Extraescolars Esportives

Esports en equip, disciplines individuals. Nivells des d’iniciació i introducció poliesportiva. Quin és el teu esport? Aquí trobaràs opcions per a tothom.

Consulta el catàleg aquí

Extraescolars natació

Natació

Aprenentatge progressiu de les habilitats aquàtiques, des de la flotació fins a la pràctica de diversos estils. Els alumnes es distribueixen, a criteri dels tècnics, en grups diferents en funció de l’edat i del nivell.

Edats: Infantil i primària

Extraescolars joc psicomotriu

Joc psicomotriu i multiesports

Joc psicomotriu: activitat per potenciar la psicomotricitat alhora que es va introduint el joc col·lectiu i cooperatiu.

Edats: I3 – I4

Iniciació esportiva: els infants comencen a desenvolupar habilitats pròpies dels esports que es practiquen a l’escola i s’inicien en conceptes bàsics de l’esport.

Edats: I5 i 1r de primària

Multiesport: petit tast d’esports com hoquei, handbol i jocs tradicionals.

Edats: de 2n a 6è de primària

Extraescolar bàsquet

Bàsquet

Esport col·lectiu en què, a més de treballar progressivament les habilitats tècniques, les regles de joc i el pensament tàctic, també es fa èmfasi en el desenvolupament integral dels jugadors i de la seva ètica esportiva.

Edats: a partir de 2n fins a 4t de primària (diferents categories)

Extraescolar gimnàsia rítmica

Gimnasia rítmica

És un activitat més exigent que la gimdansa, tant des del punt de vista fisicocorporal com de càrrega de treball. Sempre, però, adequada a l’edat i etapa de creixement de l’alumnat.

Edats: des de 1r de primària fins a 4t d’ESO. Diversos nivells segons l’edat (iniciació/competició)

Extraescolars judo Barcelona

Judo

Esport individual en què preval el control del propi cos, amb una filosofia que potencia l’esforç, l’autosuperació i el respecte als companys i als adversaris. Al llarg del curs, els alumnes podran participar en diverses trobades o competicions individuals i per equips.

Edats: de 1r de primària a 4t d’ESO. Diferents grups segons l’edat. També grup de defensa personal per a adults.

Extraescolar futbol

Futbol

Esport col·lectiu en què, a més de treballar progressivament les habilitats tècniques, les regles de joc i el pensament tàctic, també es fa èmfasi en el desenvolupament integral dels jugadors i de la seva ètica esportiva.

Edats: a partir de 2n fins a 4t d’ESO (diferents categories)

Dansa esportiva

Dansa esportiva

Els alumnes inscrits en aquesta activitat treballaran diferents estils de dansa i podran participar en diversos festivals de manera individual o en grup. Es combinarà la dansa amb elements de flexibilitat i habilitats gimnàstiques, es treballaran la coordinació, el ritme, l’expressió i s’hi afegirà un toc de sentiment.

Edats: des d’I5 fina a 4t d’ESO. Grup també per a adults (pares/mares)

Escola de trail Barcelona

Escola de trail

El trail és una disciplina dels esports de muntanya que ens permet transmetre valors, el respecte a la natura i el creixement personal de manera lúdica i saludable. Descobrim la natura, fem esport a l’aire lliure, i aprenem a moure’ns i a orientar-nos en el medi natural.

Edats: de 2n de primària a 4t d’ESO (també hi ha grup per a adults)

Extraescolars escacs Barcelona

Escacs

L’activitat es desenvolupa a l’escola i és impartida per professors de l’Escola d’Escacs de Barcelona. Al llarg del curs els alumnes podran participar en diverses trobades o competicions individuals i per equips en l’àmbit del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona.

Edats: de 1r de primària a 4t d’ESO. Diferents grups segons edat.

Extraescolars natació

Natació

Aprenentatge progressiu de les habilitats aquàtiques, des de la flotació fins a la pràctica de diversos estils. Els alumnes es distribueixen, a criteri dels tècnics, en grups diferents en funció de l’edat i del nivell.

Edats: infantil i primària

Extraescolars joc psicomotriu

Joc psicomotriu i multiesports

Joc psicomotriu: activitat per potenciar la psicomotricitat alhora que es va introduint el joc col·lectiu i cooperatiu.

Edats: I3 – I4

Iniciació esportiva: els infants comencen a desenvolupar habilitats pròpies dels esports que es practiquen a l’escola i s’inicien en conceptes bàsics de l’esport.

Edats: I5 i 1r de primària

Multiesport: petit tast d’esports com hoquei, handbol i jocs tradicionals.

Edats: de 2n a 6è de primària

Extraescolar bàsquet

Bàsquet

Esport col·lectiu en què, a més de treballar progressivament les habilitats tècniques, les regles de joc i el pensament tàctic, també es fa èmfasi en el desenvolupament integral dels jugadors i de la seva ètica esportiva.

Edats: a partir de 2n fins a 4t de primària (diferents categories)

Extraescolar gimnàsia rítmica

Gimnasia rítmica

És un activitat més exigent que la gimdansa, tant des del punt de vista fisicocorporal com de càrrega de treball. Sempre, però, adequada a l’edat i etapa de creixement de l’alumnat.

Edats: des de 1r de primària fins a 4t d’ESO. Diversos nivells segons l’edat (iniciació/competició)

Extraescolars judo Barcelona

Judo

Esport individual en què preval el control del propi cos, amb una filosofia que potencia l’esforç, l’autosuperació i el respecte als companys i als adversaris. Al llarg del curs, els alumnes podran participar en diverses trobades o competicions individuals i per equips.

Edats: de 1r de primària a 4t d’ESO. Diferents grups segons l’edat. També grup de defensa personal per a adults.

Extraescolar futbol

Futbol

Esport col·lectiu en què, a més de treballar progressivament les habilitats tècniques, les regles de joc i el pensament tàctic, també es fa èmfasi en el desenvolupament integral dels jugadors i de la seva ètica esportiva.

Edats: a partir de 2n fins a 4t d’ESO (diferents categories)

Dansa esportiva

Dansa esportiva

Els alumnes inscrits en aquesta activitat treballaran diferents estils de dansa i podran participar en diversos festivals de manera individual o en grup. Es combinarà la dansa amb elements de flexibilitat i habilitats gimnàstiques, es treballaran la coordinació, el ritme, l’expressió i s’hi afegirà un toc de sentiment.

Edats: des d’I5 fina a 4t d’ESO. Grup també per a adults (pares/mares)

Escola de trail Barcelona

Escola de trail

El trail és una disciplina dels esports de muntanya que ens permet transmetre valors, el respecte a la natura i el creixement personal de manera lúdica i saludable. Descobrim la natura, fem esport a l’aire lliure, i aprenem a moure’ns i a orientar-nos en el medi natural.

Edats: de 2n de primària a 4t d’ESO (també hi ha grup per a adults)

Extraescolars escacs Barcelona

Escacs

L’activitat es desenvolupa a l’escola i és impartida per professors de l’Escola d’Escacs de Barcelona. Al llarg del curs els alumnes podran participar en diverses trobades o competicions individuals i per equips en l’àmbit del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona.

Edats: de 1r de primària a 4t d’ESO. Diferents grups segons edat.

Aprenentatge progressiu de les habilitats aquàtiques, des de la flotació fins a la pràctica de diversos estils. Els alumnes es distribueixen, a criteri dels tècnics, en grups diferents en funció de l’edat i del nivell.

Edats: Infantil i primària

Joc psicomotriu: activitat per potenciar la psicomotricitat alhora que es va introduint el joc col·lectiu i cooperatiu.

Edats: I3 – I4

Iniciació esportiva: els infants comencen a desenvolupar habilitats pròpies dels esports que es practiquen a l’escola i s’inicien en conceptes bàsics de l’esport.

Edats: I5 i 1r de primària

Multiesport: petit tast d’esports com hoquei, handbol i jocs tradicionals.

Edats: de 2n a 6è de primària

Esport col·lectiu en què, a més de treballar progressivament les habilitats tècniques, les regles de joc i el pensament tàctic, també es fa èmfasi en el desenvolupament integral dels jugadors i de la seva ètica esportiva.

Edats: a partir de 2n fins a 4t de primària (diferents categories))

És un activitat més exigent que la gimdansa, tant des del punt de vista fisicocorporal com de càrrega de treball. Sempre, però, adequada a l’edat i etapa de creixement de l’alumnat.

Edats: des de 1r de primària fins a 4t d’ESO. Diversos nivells segons l’edat (iniciació/competició)

Esport individual en què preval el control del propi cos, amb una filosofia que potencia l’esforç, l’autosuperació i el respecte als companys i als adversaris. Al llarg del curs, els alumnes podran participar en diverses trobades o competicions individuals i per equips.

Edats: de 1r de primària a 4t d’ESO. Diferents grups segons l’edat. També grup de defensa personal per a adults.

Esport col·lectiu en què, a més de treballar progressivament les habilitats tècniques, les regles de joc i el pensament tàctic, també es fa èmfasi en el desenvolupament integral dels jugadors i de la seva ètica esportiva.

Edats: a partir de 2n fins a 4t d’ESO (diferents categories)

Els alumnes inscrits en aquesta activitat treballaran diferents estils de dansa i podran participar en diversos festivals de manera individual o en grup. Es combinarà la dansa amb elements de flexibilitat i habilitats gimnàstiques, es treballaran la coordinació, el ritme, l’expressió i s’hi afegirà un toc de sentiment.

Edats: des d’I5 fina a 4t d’ESO. Grup també per a adults (pares/mares)

El trail és una disciplina dels esports de muntanya que ens permet transmetre valors, el respecte a la natura i el creixement personal de manera lúdica i saludable. Descobrim la natura, fem esport a l’aire lliure, i aprenem a moure’ns i a orientar-nos en el medi natural.

Edats: de 2n de primària a 4t d’ESO (també hi ha grup per a adults)

L’activitat es desenvolupa a l’escola i és impartida per professors de l’Escola d’Escacs de Barcelona. Al llarg del curs els alumnes podran participar en diverses trobades o competicions individuals i per equips en l’àmbit del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona.

Edats: de 1r de primària a 4t d’ESO. Diferents grups segons edat.

Descarregar
catàleg
Extraescolars
Esportives

Descarregar
catàleg
Extraescolars
Esportives