Thau Barcelona

T. 93 203 01 54 / thaubcn@fundaciocic.org

Impossible is nothing

impossible

Betevé ens mostra què és Impossible is nothing, el projecte d’educació física i esport inclusiu de l’escola.

Recomanem llibres al plató de THAUTV

llibres

Amb l’ús del plató de THAUTV els alumnes són capaços d’enregistrar i editar de manera cooperativa el vídeo d’una recomanació oral sobre la lectura d’un llibre de la biblioteca