Thau Barcelona

T. 93 203 01 54 / thaubcn@fundaciocic.org

Projecte Thau

Projecte Thau

Projecte Thau

Projecte Thau
Projecte Escola Thau Barcelona

Projecte Thau

Valors, creativitat, respecte, sensibilitat vers el que ens envolta, compromís, cooperació, solidaritat… Més avall pots conèixer millor els diferents aspectes del projecte educatiu Thau.

A més, hem preparat una sèrie de documents perquè coneguis millor el projecte, que et convidem a descarregar i llegir:

Projecte Thau

Valors, creativitat, respecte, sensibilitat vers el que ens envolta, compromís, cooperació, solidaritat… Més avall pots conèixer millor els diferents aspectes del projecte educatiu Thau.

A més, hem preparat una sèrie de documents perquè coneguis millor el projecte, que et convidem a descarregar i llegir:

Projecte Escola Thau Barcelona

Acompanyament a l’Alumnat

Una de les característiques que defineixen i diferencien l’Escola Thau és l’acompanyament a l’alumnat. Continu, en el temps, pròxim, atent, càlid. L’acció tutorial de tot l’equip docent té el suport del Departament d’Orientació Psicopedagògica. Comunicació amb la família, complicitat, confiança. Tot al servei del creixement personal.

Thau Barcelona
en sis idees

Formació integral de l'alumnat

Una de les característiques que defineixen i diferencien l’Escola Thau és l’acompanyament a l’alumnat. Continu, en el temps, pròxim, atent, càlid. L’acció tutorial de tot l’equip docent té el suport del Departament d’Orientació Psicopedagògica. Comunicació amb la família, complicitat, confiança. Tot al servei del creixement personal.

Acompanyament Alumnat Barcelona
Acompanyament alumnat

Individualitzat, proper, atent a la diversitat.
Fem un seguiment, aconsellem, escoltem, parlem. Entenem.

Formació integral a Barcelona
Formacio integral de l’Alumnat

Individualitzat, proper, atent a la diversitat. Fem un seguiment, aconsellem, escoltem, parlem. Entenem.

Equip estable i compromes

Formació continua, implicació, exigència.
Un equip obert i compromés.

Projecte lingistic¨Barcelona
Projecte linguistic

Quatre llengües: Català, castellà, anglès i francès.
Amb la garantia, i la complicitat, de CIC Idiomes.

Ciència tecnologia Barcelona
Ciencia i tecnologia

Thau és també expressió, creativitat… música, arts plàstiques, teatre… tot un món de creixement personal imprescindible per a una formació integral.

Art thau Barcelona
Art

La ciència és mètode. I, juntament amb la tecnologia, futur. Tenim els recursos digitals i tecnològics per afavorir l’aprenentatge.