Thau Barcelona

T. 93 203 01 54 / thaubcn@fundaciocic.org

Fent Verd

fent verd

Fent Verd

Projecte globalitzat

Àrees
Coneixement del Medi. Acció tutorial. Tecnologia

Metodologia
Treball globalitzat. Voluntariat

Fent Verd és un projecte transversal de l’escola que ofereix als alumnes la possibilitat d’apropar-se quotidianament a l’entorn natural de Thau (horts, bosquet, marges, camins i jardineres). Amb aquest projecte volem donar resposta a les inquietuds de l’alumnat envers la natura a través de diferents activitats com ara regar, plantar, dibuixar i cuidar l’entorn natural més proper, el de la pròpia escola. El projecte fomenta també la convivència i la coresponsabilitat entre els companys.

www.thaubcnfentverd.cat
Videoteca: Fent Verd

Compartir:

Veure'n més

story corner

Story Corner

This project involves the following dimensions: oral communication, reading comprehension, literary, plurilingual and intercultural.

Espais parvulari

Espais de parvulari

Autoavaluació amb rúbrica de la planificació, la presentació, el contingut i el treball en equip.