Thau Barcelona

T. 93 203 01 54 / thaubcn@fundaciocic.org

Projectes Educació Infantil

Projectes Educació Infantil

Projectes Educació Infantil

Projectes Educació Infantil

Projectes

Fent Verd

Fent Verd

Fent Verd és un projecte transversal de l’escola que ofereix als alumnes la possibilitat d'apropar-se quotidianament a l’entorn natural de…
Story Corner

Story Corner

This project involves the following dimensions: oral communication, reading comprehension, literary, plurilingual and intercultural.
Espais de parvulari

Espais de parvulari

Autoavaluació amb rúbrica de la planificació, la presentació, el contingut i el treball en equip.

Projectes